แผ่นฉนวน PU สำหรับพื้นห้องเย็น)
--------------------------------------------------------------------------------


  • PU Sheet density 45-150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
  • ผลิตตามคุณสมบัติที่ต้องการ
  • ความหนา 50 , 100 , 120 และ 150 mm
  • ได้คุณภาพตามที่กำหนดทุกแผ่น