กลุ่มรับพ่นโฟม งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน Polyurethane Foam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน Polyurethane Foam

 • ทั้งแบบฉีดและแบบพ่น เราให้คำปรึกษาตลอดจนติดตั้งนอกสถานที่โดย ทีมช่างผู้ชำนาญงานและประสบการณ์สูงทุกรูปแบบ ทั้งงานติดตั้งใหม่ ซ่อมบำรุง ฉีดเก็บงานห้องเย็น งานที่ต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคการฉีดสูง เช่น งานฉีด – พ่น ถังน้ำร้อน ถังน้ำเย็น แพ เรือ ฯลฯ พร้อมรับประกันคุณภาพ มาตรฐานสูง โดยเลือกใช้เคมีที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก
Polyurethane Foam – Rigid คืออะไร
 • ฉนวนกันความร้อน ที่มีค่าสัมประสิทธิการส่งผ่านความร้อนที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับฉนวนประเภทอื่น
 • เป็นฉนวนที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20 ปี
 • ป้องกันความชื้นและน้ำได้ด้วยการสร้าง Close Cell ขึ้นมา โดยตัวของมันเอง
 • มีความเป็นเนื้อเดียวกันตลอด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Balmoral co.,Ltd. Tel 0-2919-4076-7
E-mail : sales@balmoral.co.th

คุณสมบัติในการเป็นฉนวนที่เหนือกว่าฉนวนประเภทอื่น ๆ
 1. เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีค่าความสามารถในการส่งผ่านความร้อนที่ต่ำที่สุด (Coefficient heat transfer)
 2. ไม่ลามไฟ ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรฐานสูง Calss B2)
 3. ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการใช้เครื่องปรับอากาศมากกว่า 30% หรือช่วยลดขนาดเครื่องปรับอากาศให้เล็กลง
 4. ติดตั้งโดยระบบ สเปรย์ ใช้เวลารวดเร็ว
 5. อายุการใช้งานยาวนานถัง 20 ปี
 6. ไม่เป็นที่อยู่ของมด มอด ปลวก และแมลงต่าง ๆ
 7. ป้องกันเสียงได้
 8. ป้องกันความชื้นและน้ำได้
 9. มีความคงตัวถาวร
 10. มีความเป็นเนื้อเดียวกันตลอด
 11. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นได้มากถึง 60%
 12. ฉนวนกันความร้อนที่พ่นภายใต้ตัวอาคารจะช่วยลดความชื้น สาเหตุของเชื้อรา ซึ่งถ้าเป็นบ้านไม้จะช่วยยืดอายุของบ้านให้ยาวนานกว่าปกติ
 13. ช่วยเก็บเสียง (ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก) หรือช่วยลดเสียงฝนตกที่กระทบบนหลังคา
 14. ช่วยอุดรอยรั่ว รอยซึมของน้ำ การกลั่นตัวของน้ำ (Condensation) ของอาคาร
 15. หากมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาได้ถึง 20 ปีขึ้นไป และช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคาร
ตัวอย่างภาพพ่นโฟม

ภาพพ่นโฟมที่วัดหนองคล้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีภาพพ่นโฟมถังน้ำร้อน

Reference

1. วัดหนองคล้า จ.ชลบุรี
2. โรงแรมเอเชียโฮเต็ล
3. โรงแรมอินคำ
4. สโมสรวังน้ำผึ้ง
5. บจก. วอล์ลเทคโนโลยี
6. บจก. เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง
7. บจก. ซ. วุฒิการช่าง

8. บจก.การบินไทย
9. บจก. ไดสตาร์ อิเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น
10. บจก. นครหลวงคอนกรีต
11. บจก.ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
12. บจก.เอเวอร์ไทย แอกริโปรดักส์
13. บจก.เอแอลที

Spray Foam Quality
Key quality items:

Density

35 kg/m3

Min. density for close cell 141b blown PU Foam

Compressive strength

150 kPa

For foam density 35-40kg/m3

Adhesion strength

150 kPa

Important for long term safety

Thermal conductivity

0.024 W/(m-K)

It will affect the R value

Closed cell content

90%

For foam density 35-40kg/m3

Dimensional stability
-30?C, 24hrs
+70?C, 24hrs

 

1.5%
1.5%

 

For foam density 35-40kg/m3

Water absorption

3%

For foam density 35-40kg/m3

Fire performance
DIN4102
ASTM E -84
Oxygen Index

B2
Class 2
26%

Different country or project may have different fire performance requirements. Need to get the certificate in advance.
PU foam final fire performance depends on the formulation.
Important for building fire safety.