กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดโฟม www.neodazz.com
---------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องฉีดโฟม (Polyurethane Machine Technology)

เครื่องฉีดโฟม High Pressure สำหรับ HFC 245 fa
เครื่องฉีดโฟม High Pressure สำหรับ Cyclopentane
 • เครื่องฉีด – พ่น Polyurethane Foam ภายใต้แบรนด์ “Neodazz” เป็นเครื่องฉีดโฟม PU แบบ Low หรือ High Pressure. ขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบใด เพื่อรองรับการทำตลาดในอนาคต ออกแบบโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เรื่องเครื่องฉีดโฟมโดยตรง ผนวกกับเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ทำให้คุณภาพการใช้งานของ “Neodazz” มีความง่ายในการซ่อมบำรุงดูแลรักษา ราคาไม่สูง และสามารถบริการได้อย่างรวดเร็วกว่า
 • Spray Machine
  Model – T40 เหมาะกับงานพ่นต่าง ๆ เช่น หลังคาบ้าน – อาคาร งานถัง ฯลฯ ตัวเครื่องเป็นระบบแรงดัน ดูแลรักษาง่าย ค่าใช้งานการซ่อมบำรุงต่ำ
 • Model – May -003
  เป็นเครื่องพ่น Pu โฟม แบบ Hi – pressure. การใช้งานเนื้อโฟมที่ออกมาได้คุณภาพดี หัวฉีดไม่ต้องล้างทำความสะอาดด้วยระบบ Air purge ทำงานได้คล่องตัวและรวดเร็วกว่า
  Model – May -003S
  เป็นเครื่องพ่น Pu โฟม แบบ Hi – pressure. การใช้งานเนื้อโฟมที่ออกมาได้คุณภาพดี หัวฉีดไม่ต้องล้างทำความสะอาดด้วยระบบ Air purge ทำงานได้คล่องตัวและรวดเร็วกว่า
Pouring Machine
 • Model – MII Pro
  สมรรถนะสูง ครอบคลุมการใช้งานได้หลากหลายกว่า สามารถใช้งานได้ทั้ง Spray / pouring ปรับตั้งอัตราส่วนได้ ตั้งแต่ 1:1 ถึง 1:1.2 ระบบ Hi – pressure, หัวฉีด Air purge, พร้อมด้วย Digital timer ตั้งเวลาฉีดได้อัตโนมัติ (เป็น Option เสริม) ดูแลรักษาง่าย ตัวเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก
 • Model – I10, I14, I18
  - รองรับการใช้งานภาคอุตสาหกรรม โรงงานผลิต ที่ต้องการกำลังการผลิตสูงตัวเครื่อง มีตั้งแต่ขนาดเล็ก กับขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลาได้ดีกว่า
  - ตัวเครื่องเป็นแบบ Hi – pressure, หัวฉีด Hidranlic ไม่ต้องล้างหัวฉีด อัตราการฉีดในการจ่ายน้ำยา ทำได้สูง มีอะไหล่ทุกชิ้นพร้อมตลอดเวลา คุณภาพเนื้อโฟมคงที่สม่ำเสมอแต่ดูแลรักษา ใช้งานง่าย ค่าซ่อมบำรุงไม่แพง
  - ดู Web link ของเครื่องที่ www.neodazz.com