กลุ่มน้ำยาโฟม ( Polyurethane Foam or Liquid Foam)
--------------------------------------------------------------------------------

     

ครอบคลุมการใช้งานกลุ่มลูกค้าทุกประเภท ตามที่ลูกค้าต้องการทั้ง PU (Spray, Pu Pouring) ชนิดฉีด – พ่น แบ่งแยกเป็นกลุ่ม เช่น

ชนิดฉีด (Pouring)
สำหรับกลุ่มผู้ผลิต โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็น, ตู้แช่, ฉีดผนังห้องเย็น (Insulation Panal), โฟมหุ้มท่อ ฯลฯ

ชนิดพ่น (Spray)
สำหรับกลุ่มผู้ผลิต, ติดตั้ง ชนิด Spray ในรูปแบบต่าง ๆ เคมีชนิดนี้จะมีคุณสมบัติในการกันลามไฟ ระดับสูง (Class B2 แบรนด์ BASF จากประเทศเยอรมันนี)

ชนิด Injection
สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีเครื่องฉีดโฟม

กาว PU ชนิดเครื่องรีด
สำหรับโรงงานผู้ผลิต แผ่นฉนวน ผนังห้องเย็นสำเร็จรูป (Insulation panal) โดยเฉพาะคุณสมบัติ ตามการใช้งานของลูกค้าโดยยึดถือ specification เครื่องรีดแผ่นของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

กาว PU ชนิด two part
คุณสมบัติ การใช้งานหลากหลาย แบบแห้งเร็ว แบบแห้งช้า ตามความเหมาะสมยึดติดพื้นผิวทุกประเภท มีความแข็งแรงและยึดเกาะสูง อัตราส่วนการใช้งานปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับชิ้นงาน