เกจวัดระดับ แบบลูกลอยแม่เหล็ก(Megnetic Level guage)

 1. อ่านค่าได้ง่าย และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 2. ไม่มีคลื่นสัญญาณใดๆ ที่จะทำให้เกิดการรบกวน
 3. ของเหลวไม่สัมผัสกระจก
 4. เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ เช่น แสตนเลส 304, แสตนเลส 306, อัลลอย์หรือเคลือบเทฟล่อน
 5. อินดิเคเตอร์ทิวบ์ สามารถเลือกแบบกระจกหรือโพลีคาร์บอเนตได้
 6. ทำตามความยาวที่ต้องการได้
 7. ทำตามขนาดท่อที่ต้องการได้
 8. สามารถติดสวิทซ์แคลมป์-ออนเพื่อต่อสัญญาณ ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดในตัวเดียวกัน
 9. สามารถออกแบบตามการกำหนดค่าแรงดันได้
 10. มีของในสต็อก

Megnetic Level guage

 • Easy visibility and reduce maintenance
 • Non-invasive alarms and transmitters
 • No process liquid in contract with glass
 • Compatible the chemical with material such as SUS 304, SUS 306, Alloy or Teflon laminated
 • Available indicator tube both glass and polycarbonate
 • Length made to order
 • Diameter and connector made to order
 • Measure both interface and top level with once indicator
 • Design as working pressure
 • Stock available